1.      Επίλυση προβλημάτων Internet

2.      Εγκατάσταση σύνδεσης ADSL-VDSL

3.      Παραμετροποίηση-κλείδωμα του ασύρματου δικτύου

4.      Επέκταση εμβέλειας ασύρματου δικτύου

5.      Ασύρματη ζεύξη σε μεγάλες αποστάσεις για δημιουργία τοπικού δικτύου και μεταφορά πρόσβασης στο Internet σε δυσπρόσιτες περιοχές.

6.      Εγκατάσταση-συντήρηση τοπικών δικτύων

7.      Υποστήριξη εταιρικών δικτύων με server

8.      Εγκατάσταση ΙΡ cameras

9.      Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών στο δίκτυο

10.  Δημιουργία online backup στο Google Drive 

11.  Ρύθμιση απομακρυσμένης πρόσβασης

Go to top