Personal Computer ή PC (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή Η/Υ)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Συντήρηση-service: Καθαρισμός από σκόνες και λάδωμα ανεμιστήρων.
  • Αντικατάσταση ελαττωματικού ή καμένου εξαρτήματος

Από το πιο σύνηθες στο λιγότερο συχνό:

 • Σκληρός Δίσκος: Ο σκληρός δίσκος αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα και ευπαθή μέρη του υπολογιστή μας λόγω της κατασκευής του, αλλά δυστυχώς του λιγότερου επιθυμητού να «χαλάσει» γιατί εκεί «σώζονται» το λειτουργικό μας σύστημα, τα προγράμματα και κυρίως τα αγαπημένα μας αρχεία. Τα τελευταία δε, στην περίπτωση που ο σκληρός δίσκος υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, είναι πλέον μη ανακτήσιμα και χάνονται για πάντα. Η μόνη εναλλακτική είναι πανάκριβες λύσεις ανάκτησης δεδομένων με αμφίβολο το τελικό αποτέλεσμα.Η καλύτερη λύση σε αυτό το σενάριο είναι μια λέξη, backup. Ξανά. Backup. Όσο περισσότερα αντίγραφα έχετε από τα πολύτιμα έγγραφά σας και τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και σε μεγαλύτερη διασπορά, τόσο λιγότερο κινδυνεύετε από τη μόνιμη απώλειά τους σε περίπτωση που καταστραφεί ο σκληρός σας δίσκος. * Η εταιρεία μας σε όλα τα νέα συστήματα που συνθέτει αλλά και στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων παλαιών δίσκων, συστήνει την αγορά δίσκου νέας γενιάς (SSD) που δεν περιέχει κινητά μηχανικά μέρη οπότε μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες καταστροφής και ταυτόχρονα αυξάνεται η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής του δίσκου έως και δέκα φορές (10Χ)
 • Τροφοδοτικό: Είναι η συσκευή που μετασχηματίζει το εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου της ΔΕΗ σε συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσεως που χρησιμοποιούν όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του υπολογιστή. Χαλάει συνήθως μετά από χρόνια λειτουργίας λόγω φυσικής φθοράς. Σε αντίθετη περίπτωση κύριοι υπεύθυνοι είναι η σκόνη-υπερθέρμανση και οι επικίνδυνες αυξομειώσεις της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ που συνήθως σημειώνονται πριν ή μετά των διακοπών του ρεύματος.
 • Κουτί-θήκη του υπολογιστή: Εδώ βλάβη εννοούμε κάθε καταστροφή στις λαμαρίνες ή τη δομή του κουτιού, στους ενσωματωμένους ανεμιστήρες του καθώς και δυσλειτουργία ή βραχυκύκλωμα στις μπροστινές θύρες προεκτάσεως USB, audio κτλ.
 • Κάρτα γραφικών: Αν καεί η κάρτα γραφικών ο υπολογιστής δεν δίνει σήμα στην οθόνη και η κάρτα δεν επισκευάζεται. Απαιτεί άμεση αντικατάσταση. Το πρόβλημα μεγαλώνει αν είναι τμήμα της μητρικής πλακέτας (VGA ενσωματωμένη στη motherboard) οπότε ή πρέπει να αντικαταστήσουμε ολόκληρη τη μητρική (πράγμα πολλές φορές ασύμφορο) ή να εισάγουμε μια ανεξάρτητη κάρτα γραφικών στην αντίστοιχη θύρα, με την προϋπόθεση πως η μητρική πλακέτα είναι πλήρως λειτουργική πλην του παραπάνω προβλήματος.
 • CD-ROM DVD-RW: Όταν το CD ROM drive σταματάει να διαβάζει 4 στους 5 δίσκους ή και όλους η αντικατάστασή του είναι η μόνη λύση καθώς πρόκειται για πολύ οικονομική λύση.
 • Μητρική πλακέτα: Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του υπολογιστή μαζί με τον επεξεργαστή, οπότε η αλλαγή της πολλές φορές είτε είναι ασύμφορη είτε συνεπάγεται αλλαγή σχεδόν όλου του συστήματος καθώς πηγαίνει «σετ» με την CPU και την RAM. Μπορεί να εμφανίσει προβλήματα λόγω υπερθέρμανσης, υπέρτασης και σκόνης. Το κόστος αλλαγής της γενικά είναι υψηλό.
 • Μνήμη RAM: Η μνήμη RAM που αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα (chips) είναι πολύ δύσκολο να καεί, γι’ αυτό και οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν μεγάλες εγγυήσεις στα προϊόντα τους. Ένδειξη καμένης RAM είναι η απουσία σήματος στην οθόνη που συνοδεύεται από συνεχόμενα «μπιπ» ή συνεχόμενες επανεκκινήσεις.
 • Επεξεργαστής: Το πιο σημαντικό και ταυτόχρονα πιο αθάνατο εξάρτημα του υπολογιστή. Μπορεί να καταστραφεί μόνο με φυσικό τρόπο δηλαδή υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, νερό. Πολλές φορές είναι ασύμφορο να αλλαχτεί, κυρίως σε παλιά συστήματα.
   • Αλλαγή ελαττωματικών καλωδίων τροφοδοσίας ή μεταφοράς δεδομένων
   • Εγκατάσταση εσωτερικού εξαρτήματος (κάρτα δικτύου, τηλεόρασης, controller, USB 3.0 card, κάρτα γραφικών με έξοδο HDMI)
   • Επισκευή καμένης οθόνης LCD

Personal Computer ή PC (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή Η/Υ)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Συντήρηση-service: Καθαρισμός από σκόνες και λάδωμα ανεμιστήρων.
  • Αντικατάσταση ελαττωματικού ή καμένου εξαρτήματος

Από το πιο σύνηθες στο λιγότερο συχνό:

 • Σκληρός Δίσκος: Ο σκληρός δίσκος αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα και ευπαθή μέρη του υπολογιστή μας λόγω της κατασκευής του, αλλά δυστυχώς του λιγότερου επιθυμητού να «χαλάσει» γιατί εκεί «σώζονται» το λειτουργικό μας σύστημα, τα προγράμματα και κυρίως τα αγαπημένα μας αρχεία. Τα τελευταία δε, στην περίπτωση που ο σκληρός δίσκος υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, είναι πλέον μη ανακτήσιμα και χάνονται για πάντα. Η μόνη εναλλακτική είναι πανάκριβες λύσεις ανάκτησης δεδομένων με αμφίβολο το τελικό αποτέλεσμα.Η καλύτερη λύση σε αυτό το σενάριο είναι μια λέξη, backup. Ξανά. Backup. Όσο περισσότερα αντίγραφα έχετε από τα πολύτιμα έγγραφά σας και τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και σε μεγαλύτερη διασπορά, τόσο λιγότερο κινδυνεύετε από τη μόνιμη απώλειά τους σε περίπτωση που καταστραφεί ο σκληρός σας δίσκος. * Η εταιρεία μας σε όλα τα νέα συστήματα που συνθέτει αλλά και στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων παλαιών δίσκων, συστήνει την αγορά δίσκου νέας γενιάς (SSD) που δεν περιέχει κινητά μηχανικά μέρη οπότε μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες καταστροφής και ταυτόχρονα αυξάνεται η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής του δίσκου έως και δέκα φορές (10Χ)
 • Τροφοδοτικό: Είναι η συσκευή που μετασχηματίζει το εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου της ΔΕΗ σε συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσεως που χρησιμοποιούν όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του υπολογιστή. Χαλάει συνήθως μετά από χρόνια λειτουργίας λόγω φυσικής φθοράς. Σε αντίθετη περίπτωση κύριοι υπεύθυνοι είναι η σκόνη-υπερθέρμανση και οι επικίνδυνες αυξομειώσεις της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ που συνήθως σημειώνονται πριν ή μετά των διακοπών του ρεύματος.
 • Κουτί-θήκη του υπολογιστή: Εδώ βλάβη εννοούμε κάθε καταστροφή στις λαμαρίνες ή τη δομή του κουτιού, στους ενσωματωμένους ανεμιστήρες του καθώς και δυσλειτουργία ή βραχυκύκλωμα στις μπροστινές θύρες προεκτάσεως USB, audio κτλ.
 • Κάρτα γραφικών: Αν καεί η κάρτα γραφικών ο υπολογιστής δεν δίνει σήμα στην οθόνη και η κάρτα δεν επισκευάζεται. Απαιτεί άμεση αντικατάσταση. Το πρόβλημα μεγαλώνει αν είναι τμήμα της μητρικής πλακέτας (VGA ενσωματωμένη στη motherboard) οπότε ή πρέπει να αντικαταστήσουμε ολόκληρη τη μητρική (πράγμα πολλές φορές ασύμφορο) ή να εισάγουμε μια ανεξάρτητη κάρτα γραφικών στην αντίστοιχη θύρα, με την προϋπόθεση πως η μητρική πλακέτα είναι πλήρως λειτουργική πλην του παραπάνω προβλήματος.
 • CD-ROM DVD-RW: Όταν το CD ROM drive σταματάει να διαβάζει 4 στους 5 δίσκους ή και όλους η αντικατάστασή του είναι η μόνη λύση καθώς πρόκειται για πολύ οικονομική λύση.
 • Μητρική πλακέτα: Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του υπολογιστή μαζί με τον επεξεργαστή, οπότε η αλλαγή της πολλές φορές είτε είναι ασύμφορη είτε συνεπάγεται αλλαγή σχεδόν όλου του συστήματος καθώς πηγαίνει «σετ» με την CPU και την RAM. Μπορεί να εμφανίσει προβλήματα λόγω υπερθέρμανσης, υπέρτασης και σκόνης. Το κόστος αλλαγής της γενικά είναι υψηλό.
 • Μνήμη RAM: Η μνήμη RAM που αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα (chips) είναι πολύ δύσκολο να καεί, γι’ αυτό και οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν μεγάλες εγγυήσεις στα προϊόντα τους. Ένδειξη καμένης RAM είναι η απουσία σήματος στην οθόνη που συνοδεύεται από συνεχόμενα «μπιπ» ή συνεχόμενες επανεκκινήσεις.
 • Επεξεργαστής: Το πιο σημαντικό και ταυτόχρονα πιο αθάνατο εξάρτημα του υπολογιστή. Μπορεί να καταστραφεί μόνο με φυσικό τρόπο δηλαδή υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, νερό. Πολλές φορές είναι ασύμφορο να αλλαχτεί, κυρίως σε παλιά συστήματα.
   • Αλλαγή ελαττωματικών καλωδίων τροφοδοσίας ή μεταφοράς δεδομένων
   • Εγκατάσταση εσωτερικού εξαρτήματος (κάρτα δικτύου, τηλεόρασης, controller, USB 3.0 card, κάρτα γραφικών με έξοδο HDMI)
   • Επισκευή καμένης οθόνης LCD
Go to top