v  Ιδιώτες-πελάτες λιανικής:

·         Υποστήριξη στο σπίτι κατόπιν ραντεβού.

v  Εταιρείες:

·         Υποστήριξη ανά επισκευή.

 

·         Υποστήριξη με ετήσιο συμβόλαιο.

Go to top