HTML Editor Sample Page

 

 

 

HTML Editor Sample Page

 

 

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με κορυφαίους προγραμματιστές προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών για επαγγελματίες, με πλήρη παραμετροποίηση στα μέτρα των αναγκών της κάθε επιχείρησης. 

 

 

Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των εφαρμογών από υπολογιστή με οποιαδήποτε έκδοση των Microsoft Windows, καθώς επίσης και η δυνατότητα κατασκευής application - εφαρμογής για smartphone και tablet τόσο για iOS όσο και για Android συσκευές.

Ο χρόνος παράδοσης του έργου ποικίλει ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και την πολυπλοκότητα της δομής του προγράμματος. Στόχος μας είναι ένα βελτιστοποιημένο τελικό προϊόν, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και την ευκολία στη χρήση καθώς και από τις μεθόδους που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να μεγιστοποιήσει τα οφέλη και τα κέρδη της.

Οι γλώσσες προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων επιλέγονται σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του προγράμματος και του τελικού κόστους.

Ενδεικτικά χρησιμοποιούμε, αλλά δεν περιοριζόμαστε σε:

 • Java
   
 • Java FX
   
 • Swing
   
 • C
   
 • C++
   
 • C#
   
 • MySQL
   
 • Microsoft SQL Server
   
 • Microsoft Access
Go to top